Jei norime smagiai bendrauti, turime laikytis kelių taisyklių. Mūsų Darbo politiką rasite žemiau.

Šios taisyklės sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau - Klientas) ir internetinės parduotuvės „Peledaite“ (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją.
1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir MB „Lokalus“ (įmonės kodas304101366, adresas - Rasos g. 12, Utena, LT-28245).
1.4. Klientas užsakydamas prekes patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.
1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Klientui užsakant prekes būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.
2.2. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.
2.3. Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.4. Administratorius įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Administratoriaus partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
2.5. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.
2.6. Klientas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi „sausainukai“ (ang. „cookies“) . „Sausainukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Kliento kompiuterio kietąjį diską.
2.7. Kliento asmeniniai duomenys bus saugomi ne mažiau nei 6 mėnesiai nuo jo paskutinio prisijungimo prie Parduotuvės naudojantis prisijungimo duomenimis.
2.8. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

SUTARTIES SUDARYMAS

3.1.Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas apmoka pirkinių krepšelį.
3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.
3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.
3.4. Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Administratoriaus.

PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.
4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.
4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.
4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.
4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
4.6. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Klientui pasirinkus apmokėjimo būdą Lietuvos paštu, pristatymo išlaidas Lietuvoje visada apmoka Administratorius. Klientui pasirinkus apmokėjimo būdą kurjeriu, pristatymo išlaidas apmoka pats Klientas. Pristatymas kurjeriu Lietuvoje kainas žiūrėti "Pristatymas" puslapyje

ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1. Administratorius užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriaus banko sąskaitoje.
5.2. Klientas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje elektroninį paštą.
5.3. Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:
  5.3.1. Internetu:
  5.3.1.1. Per elektroninę bankininkystę.
5.4.Atsiskaitant už prekes „Pavedimu“, Klientas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Administratorius negarantuoja užsakymo įvykdymo. 5.5. Administratorius įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes. Tačiau Administratorius neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų ar Paysera.lt sistemos (ši sistema administruojama "EVP International", UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326, Vilnius, Lietuva; Įmonės kodas 300060819, PVM mokėtojo kodas LT100001261114), kuriais buvo vykdomas Kliento apmokėjimas Administratoriui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Administratorius neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.
5.6. Prekių pristatymo terminas yra nurodytas puslapyje "Pristatymas". Prekės pristatomos per 2-4 dienas nuo užsakymo datos. Tačiau mes negalime atsakyti už trečiųjų įmonių veiklą ir jų sutrikimus. Perspėjame, jog pristatymo laikas gali būti ilgesnis dėl pristatymo įmonių kaltės. Apie tai klientui bus pranešta jei tik turėsime tokią infomaciją apie galimą siuntos vėlavimą.
5.7 Prekių vėlavimas dėl pardavėjo kaltės. Kadangi visos prekės yra rankų darbo ir gaminamos tik po užsakymo gavimo, gali būti, jog dėl įvairių priežasčių, užsakymo pristatymo laikas gali prailgėti. Apie bet kokius pasikeitimus klientas bus informuotas. Jei pristatymo laikas prailgės iki 6 ar ilgiau dienų, klientui bus pasiūlytą palaukti arba grąžinti pinigus.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Administratorius prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.
6.2. Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Klientas per 14 darbo dienų po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje „Peledaite“ įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus.
  6.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Kalvarijų 101, Vilnius. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.
  6.2.3.Administratorius gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Admisnistratorius įsipareigoja grąžinti už ją sumokėtus pinigus.
  6.2.4.Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Klientas.

TAIKYTINA TEISĖ

7.1.Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.